Sıhhi Tesisat Hizmetleri

Yaşanabilir yapılarda mekanik tesisatın baş aktörlerinden biri de kuşkusuz sıhhi tesisattır. Temiz suyun daha sağlıklı bir şekilde kullanım yerlerine kadar iletilmesini, kirli ve pis suların toplanarak bina dışına çıkartılmasını sağlayan boru ağına sıhhi tesisat denir.

Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırdı. Aynı şekilde kullanılan malzemeler de değişiklik gösterdi. Suyun taşınması konusu, insan sağlığı ile doğrudan doğruya ilgili olduğu için temiz su tesisatında  kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona daha dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

Örneğin yakın zamana kadar kullanılan pik borular zamanla aşınan ve paslanan bir yapıya sahip olduğu için artık üst yapı tesisatında tercih ediliyor. Asbest çimento borular da yine sağlığı tehdit eden kanserojen yapısından dolayı yerini yeni nesil plastik borulara bıraktı.

Modern bir sıhhi tesisat sistemi aşağıdaki gerekliliklere ihtiyaç duyar:

sıhhi
sıhhi2

Ücretsiz keşif için bizimle iletişime geçin.